Actie voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de één met Heerenveen foto winactie van sc Heerenveen. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden van de foto winactie van sc Heerenveen (hierna te noemen Algemene voorwaarden).

De winactie

 • a. De aanbieder van de winactie is sc Heerenveen. Adres: Abe Lenstra Blvd 19, 8448 JA Heerenveen.
 • b. Deelname is gratis.
 • c. Als seizoenkaarthouder maak je kans om mee te gaan op trainingskamp (inclusief geheel verzorgde reis). Locatie en het aantal dagen is nog onbekend. Daarnaast verloten we 3 x een dug-out ervaring voor 2 personen en 5 gedragen, gesigneerde wedstrijdshirts. De 2e persoon die meegenomen wordt hoeft geen seizoenkaarthouder te zijn.
 • d. Winnaars onder de 18 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene.
 • e. Voor de niet seizoenkaarthouders verloten we 5 shirts, 3 x 2 vrijkaarten voor een wedstrijd naar keuze en 1 x een getekende wedstrijdbal.
 • f. De actie loopt van 27 mei 2019 t/m 14 juni 2019.
 • g. De winnaars worden gekozen op basis van loting.
 • h. In de week van 17 juni wordt bekend gemaakt wie geselecteerd is voor de prijzen.  De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd om op de open dag (6 juli) te komen voor de prijsuitreiking. Pas dan wordt de prijs toegekend aan de geselecteerde deelnemers. Daarnaast wordt de gewonnen foto gedeeld op de social media kanalen van sc Heerenveen.
 • i. sc Heerenveen handelt in overeenstemming met de gedragscode de vermelding dat de aanbieder in overeenstemming met deze gedragscode promotionele kansspelen handelt. De algemene spelvoorwaarden mogen niet tijdens de looptijd van een promotioneel kansspel ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 • j. Medewerkers van sc Heerenveen zijn uitgesloten van deze actie.

Algemene voorwaarden

  1 – Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de foto winactie.

 • 2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de foto winactie. sc Heerenveen kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • 3 – De winnaars worden op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.
 • 4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • 5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 • 6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is sc Heerenveen gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • 7 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door sc Heerenveen. In het laatste geval is sc Heerenveen niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 • 8 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. sc Heerenveen mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring sc Heerenveen).
 • 9 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is sc Heerenveen gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de foto winactie.
 • 10 – De gewonnen prijzen worden uitgereikt tijdens de Feandei op zaterdag 6 juli 2019. Daarna wordt informatie ten behoeve van de vlucht en hotel enkele weken na de overhandiging toegestuurd per e-mail.
 • 11 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. sc Heerenveen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • 12 – sc Heerenveen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (medische) schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 • 13 – sc Heerenveen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.
 • 14 – sc Heerenveen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden foto winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • 15 – sc Heerenveen is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat sc Heerenveen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door sc Heerenveen op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • 16 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u contact opnemen via supportersservice@sc-heerenveen.nl Vermeld daarbij altijd de naam van de foto winactie. sc Heerenveen zal zo spoedig mogelijk reageren.
Oké, gelezen!